Publikationen von E. M. Düker

Zeitschriftenartikel (4)

1.
Zeitschriftenartikel
Roosen-Runge, G.; Epler, M.; Düker, E. M.; Fuchs, E.; Siegel, R. A.; Demling, J.; Wuttke, W.: In vivo release of neurotransmitters in the medial basal hypothalamus of the monkey. Experimental Brain Research 54 (3), S. 575 - 578 (1984)
2.
Zeitschriftenartikel
Biebricher, C. K.; Düker, E. M.: Light-microscopic visualization of F and type 1 pili. Journal of General Microbiology 130, S. 941 - 949 (1984)
3.
Zeitschriftenartikel
Biebricher, C. K.; Düker, E. M.: F and type 1 piliation of Escherichia coli. Journal of General Microbiology 130 (4), S. 951 - 957 (1984)
4.
Zeitschriftenartikel
Wuttke, W.; Düker, E. M.: Control of pituitary prolactin-release. Developments in Neuroscience 16, S. 241 - 249 (1983)
Zur Redakteursansicht